Perus 1) Aloituspaketti: Ryhmä, jolla ei ole aiempaa koulutusta / osaamista toimimiseen uhkatilanteessa (esim. palvelu-/ kaupan alalla työskentelevät).

Perus 2) Ryhmä, joka on käynyt Perus 1:n tai saanut aiemmin koulutusta em. tilanteeseen.

Pro 1) Vaarallisissa ja vaativissa tehtävissä työskentelevät tai henkilöt, joilla on aiempaa osaamista.

Pro 2) Joukkoliikenteessä työskentelivälle sovellettu kurssi