Voimankäyttö sallittu juu...

Tiistai 3.3.2020 klo 9:30 - Akondis

Jokunen aika sitten tuli korviini tieto että ala-asteen opettajia (joista suurin osa sukupuoleltaan naisia), oli ohjeistettu tarvittaessa ryhtymään voimankäyttöön työtehtävissään: Syynä paikallisesti havaittu "buumi", jossa eräiden oppilaiden oli todettu kantaneen mukanaan teräaseita.

Täh: Siis teräaseita koulussa? Ala-asteikäisillä oppilailla? HÄH?

Kysyin asiasta maininneelta opettajalta: "Miten lähtisitte ottamaan teräaseen pois oppilaalta ja käyttämään voimaa ohjeistuksenmukaisesti?".

Niinpä: Kukaan ei ollut koskaan kouluttanut em. opettajalle mitään aiheeseen liittyvää - eikä moinen tehtävä aivan vaaraton rutiinitoimenpide olisikaan. Mielestäni kyseessä on perusteltu, mutta käytännössä järkyttävän vaarallinen ohje käytännössä toteutettavaksi - varsinkin naisopettajalle, joka saattaa olla jo fyysisiltä ominaisuuksiltaan heikompi kuin voimankäytön kohde (jolla on vieläpä teräase hallussaan)!

Olen nimittäin itse joutunut aiemmin poliisitehtävissäni käyttämään jopa ampuma-asetta teräaseen poisottamiseksi kohdehenkilöltä - ja toimenpiteeni on todettu lakiopillisestikin perustelluksi teräaseen (puukon) vaarallisuuden takia: Vaikka poliisilla sentään on päällään suojaliivit ja käytössään voimankäyttövälineet - sekä tietysti koulutus niihin. Opettaja joutuu siis kohtaamaan mahdollisen uhkatilanteen moninverroin vaarallisempana - olkoonkin, että kohdehenkilö tässä tapauksessa todennäköisesti on vielä lapsi/ nuori henkilö.

Nykyisessä toimenkuvassani olen kouluttanut jo usean alan ammattiryhmiä ja mm. eri sektoreiden opettajia. Mielestäni uhkaavan henkilön kohtaamiskoulutus on välttämätön jokaiselle opetusalalla työskentelevälle: Koko työyhteisön turvallisuuden takaamiseksi yhä vaativammaksi muuttuvassa tehtäväkentässä.

Perusopetuslakiin on tosiaan kirjattu pykälä voimankäytöstä ja esineiden poisotto-oikeudesta. Kyseessä on kuitenkin jopa hengenvaarallinen tilanne, joten helpommin sanottu kuin tehty: Pitäisiköhän kuitenkin ensin hieman harjoitella? Alla lakiteksti ja aiheeseen liittyvä juttu (linkki):

36 d § (30.12.2013/1267)
Oikeus ottaa haltuun esineitä tai aineita

Rehtorilla tai koulun opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta 29 §:n 2 momentissa tarkoitettu kielletty esine tai aine tai sellainen esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista.

Jos haltuun otettavaa esinettä tai ainetta hallussaan pitävä oppilas koettaa vastarintaa tekemällä välttää haltuun ottamisen, rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus käyttää sellaisia esineen tai aineen haltuun ottamiseksi välttämättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilanteen uhkaavuus tai vastarinnan vakavuus sekä tilanteen kokonaisarviointi huomioon ottaen. Oikeus käyttää voimakeinoja koskee vain oppilaan omaa tai muiden turvallisuutta vaarantavia esineitä tai aineita sekä esineitä tai aineita, joita käytetään oppimisen tai opetuksen häiritsemiseen.

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/poliisi-varoittaa-hurjasta-ilmiosta-lapset-ja-nuoret-kantavat-koulurepuissaan-jopa-ramboveitsia-nuorin-teraasetta-mukanaan-pitanyt-vasta-8-vuotias-lapsi/7629402#gs.yq1nrw

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ala-aste, teräase, puukko, puntari